Text

Sammen med våre samarbeidspartere kan vi utføre ALT innen bad

Text

▸ Prosjektering
▸ Vi utarbeider tegningsforslag på badet
▸ Rehabilitering - riving - tømring/snekring
▸ Tilstandsrapport - tilstandsanalyse - skadetakst
▸ Membran og flislegging
▸ Fuktmåling, treverk og betong.
▸ Med mer…

Velger du oss har du kun ETT firma å forholde deg til!

Text

Noen fordeler er

Text

▸ Oversiktlig vedr ansvarsforhold både under bygging og etterpå
▸ Kortere byggetid
▸ Samkjørte håndverkere som samarbeider for å gi deg best mulig resultat.

Ved ferdigstillelse av våre arbeider vil dere selvfølgelig få tilsendt FDV dokumentasjon. Vi innehar alle nødvendige godkjenninger og gjør alt vi kan for at dere skal bli fornøyde.

Image
Text

Kvalitet, godt håndverk og ferdig til avtalt tid er viktig for oss!
Ta kontakt så gir vi dere fast pris på jobben!

Text

Muring?

Text

Vi utfører også mindre murerarbeider som:

▸ Pussarbeid
▸ Peismuring og pipe
▸ Grunnmurer
▸ Muring av teglestein

Image
Text

Takst?

Text

Ulike takstoppdrag:

Murmester Hansen & Henriksen AS kan hjelpe deg med å avdekke fuktskader, konstruksjonsfeil og svikt. Dårlig inneklima er i våre dager et hett tema og absolutt med rette. Stadig flere får påvist mugg og soppskader i boligrom som vi både sover og oppholder oss i over lengre tid. Dette kan på sikt medføre allergi med symptomer som langvarig tretthetsfølelse, utmattethet og influensa lignende tilstand.

Byggoppfølging:

Pga stor byggeaktivitet og mangel på arbeidskraft har det dessverre for byggenæringen dukket opp mer eller mindre useriøse aktører med begrenset kunnskap om gjeldende lover, byggeforskrifter og godkjente tilfredsstillende bygningsløsninger. Ikke overlat oppussingen eller nybygget ditt til tilfeldighetene, la oss følge opp byggingen for å kvalitetsikre arbeidet slik at du får en løsning og et resultat som du vil være fornøyd med!

Personlig bistand:

Dersom du går i tanker om å kjøpe deg bolig, vil det være vel anvendte penger å la oss være med deg på visning å gå igjennom boligen med deg. Dette vil gi deg en kunnskap om boligen som andre ikke får og sammen kan vi sette opp et kostnadsoverslag på hva som må gjøres med boligen på kort og lang sikt.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon